WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

,,CZTERY PORY ROKU Z OZE”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczął kolejną edycję konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży pt. ,,CZTERY PORY ROKU Z OZE”. Konkurs ma na celu podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie odnawialnych źródeł energii, jak i zwracania uwagi na zagrożenia dla środowiska związane z korzystaniem ze źródeł konwencjonalnych.

Konkursy będą elementem przedsięwzięcia pn. ,,Wielkopolskie Dni Energii 2019”. Konkurs skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy ,,CZTERY PORY ROKU Z OZE”.

A uczniowie klasy VII – VIII szkół podstawowych w ramach konkursu mają za zadanie wykonać prace różną techniką w formie kalendarza i także na temat promowania odnawialnych źródeł energii nawiązującego do ww. nazwy Konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – www.umww.pl, w zakładce Urząd / Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Wielkopolskie Dni Energii.