WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Lapidarium we Władysławowie

Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi Władysławowskiej z ogromną satysfakcją pragnie poinformować, że gmina Władysławów zyskała nowy obiekt kulturalny. Dzięki staraniom członków stowarzyszenia oraz współpracy z LGD TUR oraz środkom pozyskanym z Samorządu Województwa Wielkopolskiego udało się zrealizować szczytne, ale bardzo trudne zadanie.W ramach realizacji projektu „Władysławów – miejsce trzech kultur”, na cmentarzu żydowskim w Russocicach na części terenu na którym nigdy nie byli grzebani zmarli zbudowane zostało lapidarium z macew żydowskich. Jest to 16 fragmentów macew zniszczonych podczas II wojny światowej, a odnalezionych (np. w chodnikach czy gruzowiskach) oczyszczonych i wbudowanych tak by tworzyły lapidarium. Droga do powstania tego obiektu była długa i wyboista, ponieważ wiązała się z ogromnym nakładem czasu, pracy i środków jak i również rozwikłaniem zawiłości proceduralnych wynikających z nieuregulowanego stanu prawnego cmentarza w Russocicach. Zaangażowanie i determinacja członków stowarzyszenia doprowadziły do uregulowania tych kwestii i uzyskania pozwolenia na dysponowanie tą wyjątkową nieruchomością. List intencyjny podpisany 6 listopada 2018 r. pomiędzy Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej, Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu , Stowarzyszeniem „Przyjaciele Ziemi Władysławowskiej” i Gminą Władysławów to dokument wyznaczający sposób opieki nad cmentarzem i jego renowacji z poszanowaniem wszelkich reguł religijnych. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego miejsca – chociażby z szacunku do historii Władysławowa. Można zadać pytanie skąd to zainteresowanie kulturą judaistyczną? Pytanie słuszne, a odpowiedz na nie – prosta. Przed wybuchem II wojny światowej i falą holokaustu na Ziemiach Władysławowa w zgodzie i wzajemnym szacunku żyło „obok siebie” społeczność złożona z trzech różnych kultur – jedną z nich byli żydzi. Stowarzyszeniu przyświecał jeden cel – zwiększyć świadomość historyczną mieszkańców gminy Władysławów i ocalić od zapomnienia spuściznę trzech kultur, które w przeszłości budowały wzajemny szacunek. Jako stowarzyszenie jesteśmy przekonani, że lapidarium Russocicach będzie zawsze o tym przypominać.

„Przyjaciele Ziemi Władysławowskiej”