WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TEGOROCZNYCH ŻNIW

SZANOWNI ROLNICY!

APELUJĘ DO PAŃSTWA O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TEGOROCZNYCH ŻNIW W WIELKOPOLSCE.  Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy braku dbałości o bezpieczeństwo  w czasie wykonywanych prac może być kalectwo, a nawet śmierć.

Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo używanych podczas prac żniwnych
maszyn i urządzeń.
– Zamontuj brakujące osłony na ruchome części maszyn, w tym na wały przegubowo-teleskopowe.
– Pracując maszynami pamiętaj, że przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, wyłącz napęd, wyłącz silnik ciągnika, wyjmij kluczyk ze stacyjki i odczekaj aż elementy obracające się siłą bezwładności zatrzymają się.
– Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia.
– Nie przewoź osób na pomoście roboczym i zwracaj szczególną uwagę na znajdujące się w pobliżu osoby.
– Rozładunek ziarna organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.

Organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie.
– Wyposaż pojazdy w sprawne układy sygnalizacyjno-oświetleniowe i trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się.
– Przejazdy maszyn przeprowadzaj w pozycji transportowej.
– W czasie przewozu ładunków przestrzennych, ładunek zabezpiecz przed zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4 m (licząc od podłoża).
– Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej dodatkowo zabezpieczonej przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem drogi.
– Nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach, pomostach i w nieprzystosowanych przyczepach.
– Do zejścia z załadowanej przyczepy stosuj odpowiednio długą drabinę.

Szanowny Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo pożarowe prowadzonych prac żniwnych.
– Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w podręczny sprzęt gaśniczy.
– Umieść go w dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia i zapoznaj się z zasadami jego obsługi.
– Nie pal tytoniu podczas prac związanych ze zbiorem płodów rolnych i ich transportem.
– W miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używaj także otwartego ognia.
– Przy sytuowaniu stogów zachowaj bezpieczne odległości.

Bezpieczeństwo Twoje i najbliższych to także uzupełnianie płynów  zwłaszcza w czasie upałów oraz stosowanie przerw w pracy! Pamiętaj, aby pracować w odzieży i obuwiu roboczym oraz stosować wymagane ochrony indywidualne!

Szanowni Państwo – to na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci:

– Zapewnij opiekę i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn.
– Każdorazowo ruszając np. ciągnikiem upewnij się czy w pobliżu nie ma dzieci.
– Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągnika i maszyn rolniczych.
– Nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
– Zabezpiecz wejścia na strychy i poddasza.
– Zabezpiecz zbiorniki na nieczystości płynne, szamba, studnie.
– Środki ochrony roślin, detergenty i zapałki przechowuj zabezpieczone przed dostępem najmłodszych.

Nie angażujmy dzieci do prac niebezpiecznych i szkodliwych. Nie powierzajmy im prac ponad ich siły i możliwości!