WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający Urząd Gminy Władysławów z siedzibą przy ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów, zaprasza do złożenia oferty na:

„Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania realizacji inwestycji drogowej (ZRID) przebudowy drogi wewnętrznej ul. Zygmuntowska i ul. Orla  w ramach zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie”

DOKUMENTACJA