WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Kolejne inwestycje zakończone!

Gmina Władysławów nie ustaje w działaniach i realizuje kolejne inwestycje w trosce o jej mieszkańców.
W dniu 19 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwami ,,Modernizacja przepustu w miejscowości Międzylesie” oraz ,,Modernizacja przepustów w miejscowości Tarnowski Młyn”. Prace związane z powyższymi inwestycjami wykonano w sierpniu br.
W ramach prac dokonano wymiany rur przepustowych na drogach gminnych w Międzylesiu oraz Tarnowskim Młynie, a nadto wzmocniono konstrukcje nośne podbudowy dróg stabilizacją betonową.
Wykonawcą powyższych prac w Międzylesiu była firma WATER-MACH Mariola Gmach z siedzibą w Małoszynie, natomiast w Tarnowskim Młynie – Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Maciej Zaradzki z siedzibą w Koninie. Zadania w całości sfinansowane zostały ze środków budżetu Gminy.
Odbiór końcowy ww. inwestycji został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Józefa Lewandowskiego, pracowników Urzędu Gminy Janiny Orlikowskiej i Marcelego Warmińskiego. Firmy realizujące zadania reprezentowali p. Jarosław Gmach oraz p. Kazimierz Wojciechowski.
Wykonane inwestycje mają na celu zapewnić odpowiednie odwodnienie gminnych dróg, a przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym we wspomnianych miejscowościach.