WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nowe wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP Chylin i OSP Natalia!

Dzień 17 września 2019 r., to nie tylko ważna data dla Gminy Władysławów, ale przede wszystkim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chylinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Natalii.

Mianowicie Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska wraz ze Skarbnikiem Gminy Marzeną Ressel podczas uroczystego spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie podpisały umowę na realizację zadań współfinansowanych z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dokładniej wyjaśniając Gmina Władysławów pozyskała dotację celową o łącznej wartości 30.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, m.in. hełmów strażackich, ubrań specjalistycznych, butów specjalnych oraz bosaków dielektrycznych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chylinie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Natalii.

Dzięki przygotowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości programowi finansowemu ze wspomnianego wcześniej Funduszu Sprawiedliwości, zakupione wyposażenie z pewnością wspomoże i usprawni działania ratownicze oraz pomoc poszkodowanym przez strażaków-ochotników, którzy często jako pierwsi niosą pomoc we wszelkiego rodzaju wypadkach i zdarzeniach.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pana Roberta Popkowskiego – radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego za zaangażowanie i troskę o Ochotnicze Straże Pożarne, które stanowią nieodłączny i równorzędny element w systemie ratownictwa!


Foto: Wiktoria Popkowska