WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

,,Dla Was Nauczyciele bukiety wdzięczności i życzeń wiele!”

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, ustanowiony został w 1972 r. jako upamiętnienie rocznicy powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. Jest świętem wszystkich, którzy pracują lub pracowali w szkolnictwie, całego personelu szkół, przedszkoli, jak również świętem uczniów i rodziców, albowiem edukacja to jeden z najistotniejszych aspektów życia każdego człowieka.
Tradycyjnie z okazji Dnia Nauczyciela w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Władysławów w ramach podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie uczniowie skierowali w stronę nauczycieli wyrazy uznania i wdzięczności oraz przygotowali uroczyste apele z barwnymi występami artystycznymi. Radości i wzruszeniom nie było końca…
Ponadto w Szkole Podstawowej w Natalii obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono z uroczystością ślubowania i pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Pierwszaki w części artystycznej zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-taneczne oraz znajomość języka angielskiego. W niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi oraz uczciwymi Polakami, kochać swoją Ojczyznę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Aneta Jaszczak dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając piórem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Elżbieta Klanowska oraz Sekretarz Gminy Tomasz Rajczyk również złożyli życzenia z okazji ww. święta dyrektorom, nauczycielom, emerytom oraz wszystkim pracownikom szkół oraz przedszkola, a także wręczyli nagrody nauczycielom za sumienną pracę dydaktyczną, nieustanne poszukiwanie kreatywnych rozwiązań wychowawczych i aktywizujących, wzorową postawę etyczną i obywatelską, zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej.
Nagrody Wójta Gminy Władysławów otrzymały Panie: Gabriela Bartczak – Szkoła Podstawowa w Wyszynie, Magdalena Kasprzak – Szkoła Podstawowa w Kunach, Elżbieta Łukaszewska – Przedszkole Gminne we Władysławowie, Małgorzata Skompska – Szkoła Podstawowa we Władysławowie, Mirosława Hilczer – Szkoła Podstawowa we Władysławowie, Małgorzata Grzymska – Szkoła Podstawowa we Władysławowie oraz Pan Wiesław Kulig – Szkoła Podstawowa we Władysławowie. Nagrodzeni nauczyciele serdecznie dziękowali za przyznane nagrody, za wsparcie i zrozumienie ze strony całego Samorządu. Jako nauczyciele wkładają całe serce w swoją pracę, powierzone obowiązki, dla dobra uczniów i całej Gminy, a największą satysfakcją są dla nich wysokie osiągnięcia i uśmiech swoich podopiecznych.