WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wójt Gminy Władysławów informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł za osobę na miesiąc lub 13,00 zł w przypadku gdy bioodpady będą kompostowane w kompostowniku przydomowym.
Jednocześnie informuję, że zmiana ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
Sprzed posesji, tak jak dotychczas będą odbierane odpady segregowane
w workach odpowiedniego koloru, natomiast popiół i odpady pozostałe po segregacji (zmieszane) – z pojemników.
Uchwalono także stawkę opłaty podwyższonej – 30,00 zł /os./m-c, która zostanie zastosowana w przypadku, gdy podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi Wójta o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Mieszkańcu! Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym po dniu 1 stycznia 2020 roku, musisz złożyć nową deklarację.
Informuję również, że w roku 2020 nie będą wysyłane zawiadomienia dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłat należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca parzystego tj.
Do 15 lutego za styczeń i luty
Do 15 kwietnia za marzec i kwiecień
Do 15 czerwca za maj i czerwiec
Do 15 sierpnia za lipiec i sierpień
Do 15 października za wrzesień i październik
Do 15 grudnia za listopad i grudzień

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc