WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KOMUNIKAT HPAY

Powiatowy  Lekarz weterynarii   W Turku   informuje   ,  że na terenie   Rzeczpospolitej Polskiej  na początku stycznia    w 2020  roku  stwierdzono pierwsze  ogniska  wystąpienia   wysoce  zjadliwej grypy ptaków  ( HPAY )     podtypu  H  5  N 8

Grypa   została potwierdzona   na terenie 2 województw :   

  1. województwa lubelskiego – powiat  parczewski  
  2. województwo wielkopolskie –   powiat ostrowski    

W związku z powyższym  PLW    przypomina    wszystkim  producentom  i   hodowcom  drobiu  przyzagrodowego   o zachowanie   dużej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bioasekuracji  .  

Wszyscy   producenci  drobiu   zobowiązani  są   do  przestrzegania    przepisów   rozporządzenia MRiRW   z dnia   4 kwietnia 2017 roku  ( Dz. U 2017 poz. 722 ) w sprawie  zarządzenia środków   związanych  z wystąpieniem  wysoce  zjadliwej grypy ptaków.                                       

  • Przytoczone powyżej rozporządzenie   zobowiązuje  między innymi  hodowców drobiu  do zgłaszania  powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc w których utrzymywany jest  drób  lub inne  ptaki  !!!!!!!!!