WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zarządzenie nr KOR.0050.6.2023 Wójta Gminy Władysławów z dnia 26.01.2023 r.

Zarządzenie Nr KOR.0050.6.2023 Wójta Gminy Władysławów z dnia 26.01.2023 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2023 roku. Szczegóły: https://wladyslawow.bip.net.pl/kategorie/143-rok-2023/artykuly/695-zarzadzenie-nr-kor005062023-wojta-gminy-wladyslawow-z-dnia-26012023-r-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-opiniowania-zlozonych-ofert-w-otwartym-konkursie-dla-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-2023-roku?lang=PL