WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

INFORMACJA

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Urząd Gminy  Władysławów, informuje o podjętych działaniach oraz przekazuje zalecenia dla mieszkańców w zakresie korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w urzędzie.

Wykaz spraw które można załatwić w Urzędzie gminy Władysławów elektronicznie, telefonicznie (kliknij tutaj)

Zajęcia w placówkach oświatowych zostały zawieszone do odwołania. Rodzice dzieci do 8 roku życia, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. W tym celu należy u swojego pracodawcy złożyć OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Oświadczenie o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem pobrać można TUTAJ

Zamknięte są  również instytucje kultury : Biblioteka Gminna, Gminny Ośrodek Kultury.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” we Władysławowie oraz  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszynie do odwołania wprowadzają następujące zasady:

 – pacjenci powinni unikać osobistych wizyt w poradni,
– we wszystkich sprawach należy kontaktować się telefonicznie z rejestracją,
– osoby wymagające konsultacji z lekarzem zostaną umówione na teleporadę przez telefon podczas której lekarz zadecyduje o konieczności osobistej wizyty w poradni,
– recepty należy zamawiać telefonicznie,
– osoby które zamówiły recepty telefonicznie otrzymają kod umożliwiający ich realizację w aptece.

NZOZ „ Medyk” we Władysławowie – tel.: 63 279 50 08, 603 918 314.

NZOZ w Wyszynie – tel.: 63 279 61 10.

 W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z apelem do mieszkańców
• Zalecamy, aby sprawy urzędowe załatwiać poprzez alternatywne drogi komunikacji tj.:
-poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej.
-telefonicznie – numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.wladyslawow.pl
-drogą mailową – na adres ug@wladyslawow.pl

  • Zalecamy, aby wszelkich należnych wpłat finansowych dokonywać przelewem.

Rachunek Bieżący – Urząd Gminy Władysławów
30 8530 0000 1000 0033 2000 0010

-wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe, podane w decyzjach lub przesłanych informacjach
-wpłaty podatku od środków transportowych, opłatę skarbową oraz inne opłaty należne Gminie Władysławów można uiszczać przelewem na rachunek rachunek bieżący Urzędu Gminy Władysławów  podany wyżej.
-wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami za miesiąc marzec i kwiecień powinny zostać uregulowane do 15 kwietnia, można więc taką wpłatę odłożyć w czasie.

  • Apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie. Zachęcamy, aby osobiste wizyty w urzędzie, jeśli nie są to sprawy pilne, odłożyć na późniejszy czas.
  • Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. alarmowy 697 777 304 lub w godzinach pracy 63 280 36 82.
  • Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, to jest z serwisów instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.