WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Ograniczenia w przemieszczaniu i zgromadzeniach

Szanowni Państwo!!!

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostają z dniem 24 marca następujące nowe restrykcje:

  1. Ograniczenia w przemieszczaniu się z trzema wyjątkami:

– drogi do pracy i do domu. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością;

– wolontariatu w walce z koronawirusem. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności;

– załatwienia niezbędnych spraw życia codziennego. Będzie można się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi czy wyprowadzić psa.

  1. W zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby:

– wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny lub osoby pozostające w stałym pożyciu;

– w obrzędach liturgicznych, m.in. mszach świętych, pogrzebach czy ślubach będzie mogło uczestniczyć najwyżej pięć osób (z wyjątkiem np. kapłanów, którzy przewodniczą takim obrzędom);

– ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Dotychczasowe, wprowadzone już wcześniej obostrzenia obowiązują bez zmian. Wciąż wiążąca jest obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Wszystkie te obostrzenia będą obowiązywać do 11 kwietnia (Wielka Sobota) włącznie.

  Wójt Gminy Władysławów

  /-/ Elżbieta Klanowska