WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Stypendium sportowe – nabór wniosków!

Zgodnie z Uchwałą nr 107/20 Rady Gminy Władysławów z dnia 12 lutego 2020 r. uprzejmie informujemy, iż do dnia 31 marca 2023 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy we Władysławowie lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) wypełniony wniosek o przyznanie stypendium sportowego ze środków budżetu Gminy Władysławów wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowych informacji udziela p. Elżbieta Marciniak, tel. 63 280 46 39.

Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.doc
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.pdf

Uchwała Rady Gminy Władysławów – stypendium sportowe.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały 107-20.pdf