WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Powiatowy Urząd Pracy w Turku od dnia 21.04.2020 r. do dnia 04.05.2020 r. ogłasza nabory wniosków o udzielenie dofinansowania:

  • części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
    na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
    na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów,
    o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szczegółowa treść ogłoszeń dostępna na stronie internetowej: https://turek.praca.gov.pl