WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Chylinie

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko.

Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele obchodów Dnia Ziemi.                                                                       

W akcję propagowania postaw proekologicznych z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi włączyły się również dzieci z oddziału przedszkolnego. Najpierw obejrzały prezentację  podczas której dowiedziały się, jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy. Wysłuchały piosenki „Ziemia wyspa zielona”, a następnie wykonali zabawki z recyklingu według własnego pomysłu. Kreatywność  dzieci przeszła nasze oczekiwania.

A.Piechocka, E.Radecka