WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Święto Konstytucji 3 Maja

W skromniejszej niż w latach ubiegłych oprawie uczczono we Władysławowie Święto Konstytucji 3 Maja. W niewielkim gronie – uczestnicząc w patriotycznej Mszy Świętej, składając kwiaty, paląc symboliczny znicz przypominaliśmy o wydarzeniach sprzed 229 lat.

Uroczystość obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, odprawionej w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Russocicach, której przewodniczył proboszcz, ks. kan. Sławomir Świerad Pettke. ,,Tak by nam się marzyła Ojczyzna, gdzie jako Polacy bylibyśmy sobie braćmi. Mając jeden język, jedną tradycję, kulturę. Tak by się nam marzyło. Jeden system wartości, jedno słowo decydujące, nadrzędne” – mówił w homilii ks. proboszcz.

Po nabożeństwie delegacja Gminy Władysławów, w imieniu Samorządu i podległych jednostek organizacyjnych, z Wójt Gminy Elżbietą Klanowską, Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Michalak oraz Skarbnik Gminy Marzeną Ressel, złożyła wiązankę kwiatów przy krzyżu znajdującym się na terenie Kościoła, a następnie przy pomniku „Tym, co za Ojczyznę walczyli, cierpieli, ginęli…”.Wiązanki złożyły także delegacje Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych we Władysławowie oraz innych organizacji.

Chwilą ciszy, refleksji i zadumy upamiętniono 3 maja 1791 r., kiedy to uchwalono Konstytucję – Ustawę Rządową regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.