WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Życzenia z Okazji Dnia Samorządowca

W lipcu 1989 r. przywrócony w wyniku porozumień Okrągłego Stołu Senat podjął uchwałę o odbudowie samorządu terytorialnego. 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory samorządowe w III RP. Zainicjowana wtedy reforma samorządowa, obok przemian gospodarczych, miała zasadnicze znaczenie dla kształtowania się państwa polskiego po 1989 r. W jej wyniku rozwiązano rady narodowe – stwarzające pozory demokracji PRL. Samorządem miała być nie rada, a wspólnota mieszkańców, czyli gmina. Uzyskała ona własne kompetencje, mienie i budżet. Samorząd oddzielono od administracji rządowej.

W 30. rocznicę tego przełomowego w historii powojennej wydarzenia, samorządy w Polsce stoją przed nowymi problemami i starają się w jak najlepszy sposób dbać o interesy lokalnych społeczności. Nie zmienia to jednak faktu, iż 27 maja powinien być dla każdego samorządowca dniem szczególnym