WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zwrot podatku akcyzowego

Informacja dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2020
Wójt Gminy Władysławów informuje, że w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie:
od 1 lutego 20 20 r. do 31 lipca 2020 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. ( Dz. U. 2019, poz.2489), w 2020 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.
Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie od 01 30 października 2020 r.
Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, parter, pok.1 lub pobrać tutaj
Informacje pod numerem tel. (63) 280 46 59