WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Czas dziękczynienia za owoce ciężkiej pracy – Dożynki Gminno-Parafialne 2020

Staropolska tradycja Święta Plonów uważana jest za najważniejszy element kultury polskiej wsi, a także naszej narodowej tożsamości – mówiła podczas uroczystej Eucharystii Wójt Gminy Elżbieta Klanowska. Tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne uczczono Mszą Świętą Dziękczynną w niedzielę, 30 sierpnia 2020 r.

Rolnicy z terenu gminy Władysławów zebrali się na wspólnym nabożeństwie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Russocicach. To właśnie tam starostowie dożynkowi – Renata Kwietniewska i Kazimierz Kotoński wręczyli w darze bochen chleba wypieczony z tegorocznych ziaren, a poszczególne delegacje sołectw przekazały w darze ołtarza zebrane plony.

We wspólnej modlitwie dziękczynnej uczestniczyli Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak, Sekretarz Gminy Tomasz Rajczyk, Skarbnik Gminy Marzena Ressel, Radni Gminni, Radni Powiatowi, Sołtysi, Rolnicy oraz Parafianie.
Mszę Świętą Dziękczynną uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy OSP Władysławów pod batutą kapelmistrza Andrzeja Kujawy wykonując pieśni kościelne.

Jak wskazywała w okolicznościowym wystąpieniu Wójt Elżbieta Klanowska, na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter, ale tak jak kiedyś, tak i dziś zawsze dla wszystkich są one bardzo ważne dlatego, że symbolizują ciężką pracę rolnika i to, że dzięki nim na nasz polski stół trafia codziennie chleb. To ziemia jest warsztatem pracy rolnika, a pozbawiona opieki nie daje żadnych plonów, natomiast pielęgnowana daje te plony obfite i jest naszą żywicielką. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej i nikt, i nic tego nie przekreśli.
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika, to Święto Rolników organizowane po zbiorach. To radość i odpoczynek po ciężkiej, mozolnej pracy. To podziękowanie Bogu i Matce Bożej za szczęśliwe i owocne plony. To wreszcie najpiękniejsza narodowa tradycja.

Tegoroczne Dożynki są na pewno inne niż te, które do tej pory organizowaliśmy w naszej gminie. Wiadomo, z uwagi na pandemię ograniczyliśmy obrzędy do tej najważniejszej części, czyli Mszy Świętej Dziękczynnej za plony, a także w intencji wszystkich Rolników z gminy Władysławów. To właśnie polska wieś jest ostoją tej tradycji. Nasz wielki rodak Jan Paweł II podczas jednej ze swoich pielgrzymek do Polski powiedział: „Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb, a w chwili zagrożenia były gotowe jej bronić i strzec”. My też chylimy czoła przed ciężką, mozolną pracą rolników. Za ich dary, za owoce ciężkiej pracy składam wyrazy głębokiego uznania. Wielu ludziom nawet teraz trudno jest docenić pracę polskiego rolnika, gdyż zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Drodzy Rolnicy, życzymy Wam dobrych czasów dla rolnictwa, wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności całym Waszym rodzinom i wszystkim Waszym bliskim. Niech to Święto Plonów będzie Waszą wspólną radością, niech ta ziemia przynosi obfite plony, a w naszych domach niech nigdy nie zabraknie chleba – dodała Pani Wójt.

Chociaż tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne miały inną niż dotychczas formę, wymuszoną ograniczeniami wywołanymi przez pandemię Covid-19, nie zabrakło w nich radości i uroczystego charakteru. Wszyscy dziękowali za plony, udane zbiory i szczęśliwe zakończenie prac polowych.