WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Władysławów na lata 2021-2028

Szanowni Państwo,
Gmina Władysławów przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Władysławów na lata 2021-2028, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju Gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Władysławów polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2028 roku.

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej ankiety, która znajduje się pod linkiem:
https://forms.gle/UaiHozku6iKbbYaa9
 
Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 30 września 2020 r.
Państwa opinia na temat Gminy Władysławów jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.
Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.