WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

W Kunach praca wre…

Gmina Władysławów zrealizowała już jedną z inwestycji dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych pn. ,,Budowa drogi dojazdowej Wandów-Władysławów”, obecnie trwają prace przy realizacji kolejnego zadania w miejscowości Kuny.

W dniu 28 lipca 2020 r. podpisano pomiędzy Gminą Władysławów a Zakładem Robót Inżynieryjnych z siedzibą w Koninie umowę na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach”.

Gwoli przypomnienia Gmina Władysławów na wykonanie powyższej inwestycji pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę i ustalono wynagrodzenie zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym – 1 251 045,67 zł. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 1 253 045,67 zł, z czego 858 878,76 zł stanowi przyznane dofinansowanie.

Zakres robót związanych z przebudową wspomnianej drogi obejmuje roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie, roboty konstrukcyjne – podbudowa, nawierzchniowe, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizację deszczową oraz obustronne chodniki. Wspomniana droga ma 0,591 km długości oraz 6 m szerokości. Obecnie roboty ,,idą pełną parą”, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin wykonania zadania upływa z dniem 9 listopada 2020 r.

Droga wewnętrzna na działkach północnych w Kunach posiadała nawierzchnię żwirową. Odcinki drogi przebiegają wśród zabudowań osiedla domów jednorodzinnych. Przedmiotowa droga posiada dwa włączenia do drogi powiatowej nr 3219 Genowefa-Władysławów-Turek. Droga ze względu na rozbudowujące się osiedle i dywersyfikację funkcji mieszkaniowej uległa zniszczeniu, wymaga udoskonalenia i przebudowy. Z uwagi na lokalizację w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Władysławów terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, które przedmiotowa droga będzie obsługiwać, czyni tereny te atrakcyjne pod względem inwestycyjnym – w sąsiedztwie tereny inwestycyjne oraz autostrada A2.

Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, a także celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu i pieszych, zminimalizowania zdarzeń drogowych oraz polepszenia komfortu wszystkich użytkowników drogi Gmina Władysławów podjęła starania, by przebudować przedmiotową drogę, która po wykonaniu zostanie zaliczona do kategorii dróg publicznych – gminnych.