WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nowa droga już służy mieszkańcom

Gmina Władysławów otrzymała z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie na zadanie  pn. ,,Budowa drogi dojazdowej Wandów-Władysławów”. Inwestycja jest już zakończona i cieszy mieszkańców obu miejscowości i nie tylko…

Zakres wykonanych w ramach inwestycji prac objął: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie, roboty konstrukcyjne, nawierzchniowe oraz wykończeniowe, elementy ulic            i oznakowanie oraz inwentaryzację po wykonawczą. Położono nawierzchnię mierzącą 5 metrów szerokości i 0,599 km długości.

Owocny finał robót nastąpił z dniem 16 września 2020 r. – uroczyste oddanie do użytku nowej drogi gminnej. Całość kosztowała 308 085,52 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 215 659,86 zł. Pozostała część stanowi wkład własny Gminy Władysławów.

Wykonawcą prac była firma Trans – Spili Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym.
Odbiór końcowy ww. inwestycji został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Lewandowskiego, Radnego Gminnego Dariusza Bartczaka, Sołtysa Mariantowa Krystyny Wróbel, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Mirosławy Deseckiej. Przedsiębiorstwo realizujące zadanie reprezentowali: Zbigniew Wróbel, Arleta Nowicka oraz Janusz Stacherski.

Przedmiotowa droga łączy obręb ewidencyjny Mariantów z obrębem ewidencyjnym Władysławów, będącym siedzibą władz Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, będącego centrum życia kulturalnego, nadto ułatwia dostęp do innych lokalnych instytucji, szkół, przychodni zdrowia, zakładów pracy, kościoła i cmentarza. Droga na odcinku Wandów-Władysławów umożliwi rozłożenie natężenia ruchu, skróci czas jazdy nie tylko okolicznych mieszkańców, ale przede wszystkim służb ratowniczych, zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów i poziom hałasu oraz wibracji.

Życzymy, by nowa droga służyła mieszkańcom miejscowości Wandowa i Władysławowa oraz wszystkim jej użytkownikom przez długie lata, ale przede wszystkim usprawniła komunikację w ww. miejscowościach i poprawiła bezpieczeństwo w ruchu drogowym.