WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

OSP Chylin oficjalnie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Honor, zaszczyt i ogromne wyróżnienie – tym dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest włączenie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tym sukcesem mogą już cieszyć się druhowie z OSP Chylin, którzy w piątek, 16 października 2020 r. oficjalnie otrzymali decyzję o włączeniu do KSRG.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Turku podpisano porozumienie trójstronne zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Porozumienie zawarto pomiędzy: Komendantem Powiatowym PSP w Turku – st. kpt. mgr inż Piotrem Pietruchaą, Wójtem Gminy Władysławów – Elżbietą Klanowską oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chylinie – Robertem Szkudlarkiem. Był to pierwszy znaczący krok do włączenia jednostki w ramy KSRG. Następnym krokiem było przesłanie wniosku do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, która dokonała jego weryfikacji i oceniła gotowość bojową jednostki. Przy pozytywnych wynikach oceny wniosek został skierowany do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zapadła ostateczna decyzja o włączeniu jednostki OSP w Chylinie do KSRG.

Uroczyste wręczenie decyzji o włączeniu jednostki do systemu miało miejsce w miniony piątek przed strażnicą OSP w Chylinie. Jak podkreślała Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa w Polsce. Obecność w nim to jednak nie tylko zaszczyt, ale też konieczność wypełniana nowych obowiązków. ,,To wydarzenie stanowi ogromny sukces i ukoronowanie konsekwentnego działania, dobrej współpracy i ogromnego zaangażowania wielu ludzi. Przede wszystkim jest to jednak determinacja strażaków tej jednostki, także dobra decyzja poprzedniego Wójta Krzysztofa Zająca, bardzo dobra współpraca z Państwową Strażą Pożarną i Komendą Powiatową w Turku. Dla druhów z Chylina to ogromna satysfakcja, ale również większe wyzwanie i obowiązki, którym muszą sprostać będąc siłą pierwszego reagowania w przypadku zagrożenia. Jestem jednak przekonana, że wpłynie to na bezpieczeństwo mieszkańców gminy, powiatu, a także wszystkich osób, które na terenie naszej gminy znajdować się będą” – podkreślała w swoim wystąpieniu Pani Wójt, zaznaczając jednocześnie, że OSP Chylin to już trzecia jednostka – po OSP Władysławów i OSP Kuny, która działa w strukturach KSRG.

Obecność w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z pewnością przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego prowadzenia działań chroniących i ratujących życie ludzi, mienie, także i środowisko