WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Bezpieczniej w miejscowości Skarbki

Gmina Władysławów, w miarę posiadanych środków finansowych, dokłada wszelkich starań, by poprawić bezpieczeństwo jej mieszkańców.
W związku z powyższym w dniu 8 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą ,,Budowa oświetlenia w m. Skarbki”. Niniejsze zadanie obejmowało budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, układanej w ziemi na potrzeby oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Skarbki i zasilenie jej z sieci elektroenergetycznej (przygotowanie placu budowy, roboty związane z układaniem uziomów, kabla z ziemi zasilającego oprawy oświetleniowe, budowę szafki oświetleniowej i posadowienie nowych latarni wraz z oprawami oświetleniowymi oraz roboty wykończeniowe).
Wykonawcą prac związanych z ww. inwestycją była Firma Usługowa EL-TUR z/s w miejscowości Kowale Księżne. Roboty rozpoczęto 3 listopada 2020 r., a zakończono 30 listopada 2020 r. Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy w kwocie 18 265,50 zł.
Odbiór końcowy ww. przedsięwzięcia został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Radnej Gminnej Krystyny Walczak, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego. Firmę realizującą zadanie reprezentowała p. Ewa Napierała.
Wykonane prace z pewnością zwiększą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Skarbek oraz wszystkich osób przemieszczających się przez ww. miejscowość.