WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Ponad 2,5 miliona dla Gminy Władysławów!

Radosne wieści spłynęły w dniu wczorajszym, tj. 21 kwietnia 2021 r., do Gminy Władysławów, a mianowicie pozyskaliśmy kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). W sumie do Wielkopolski trafi 240 mln 357 tys. zł. Ponad 2,5 miliona złotych z tej puli przeznaczone zostało na inwestycję drogową w gminie Władysławów.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej. Celem programu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Gmina Władysławów otrzyma 2.521.817,11 zł na realizację zadnia pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Leonia-Stefania-Kamionka”. Dofinansowanie stanowi 80 proc. kosztów całej inwestycji.

Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie gminy jest jednym z priorytetów władz gminy. W związku z powyższym wyrażamy zadowolenie, iż możemy podjąć kroki służące poprawie komfortu i bezpieczeństwa na drodze, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych sołectw w naszej gminie, tj. Leonii, Stefanii i Kamionki.