WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

Urząd Gminy Władysławów, na prośbę Starostwa Powiatowego w Turku informuje iż na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczęło się w 2020 roku wykonywanie opracowania pod nazwą Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024. Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznic dla celów statystycznych. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach, rozmieszczonych w sieci 4×4 km. Wykonawcą prac będzie przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W związku z powyższym prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom ww. przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.