WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Gmina Władysławów wspiera Komendę Powiatową PSP w Turku w zakupie wozu ratowniczo-gaśniczego

Dnia 19 maja 2021 r. Radni podczas XXX sesji Rady Gminy Władysławów jednogłośnie przychylili się do prośby Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku o współfinansowanie zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Ostatecznie na niniejszy cel przeznaczono 15.000,00 zł.

W związku z powyższym w poniedziałek, tj. 28 czerwca 2021 r., dopełniono stosownych formalności i podpisano pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Turku mł. bryg. Piotra Pietruchę a Gminą Władysławów reprezentowaną przez Wójta Gminy Elżbietę Klanowską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Ressel, umowę na uczestniczenie przez Gminę Władysławów w dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. ,,Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego”.