WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach

Z dniem 1 lipca 2021 r. na każdego właściciela lub zarządcę budynku nałożony został obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Termin, w jakim deklarację należy złożyć wynosi odpowiednio:
– 14 dni – w przypadku nowo powstałego budynku, w którym źródło ciepła/spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r.;
– 12 miesięcy – jeśli budynek został oddany do użytku przed dniem 1 lipca 2021 r.


Deklarację do CEEB można złożyć na dwa sposoby:
– w formie elektronicznej – logując się na stronie https://zone.gunb.gov.pl
– w formie papierowej – wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pok. nr 110.
Formularz deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy.