WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Spotkanie informacyjne dot. Programu „Czyste Powietrze”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Władysławów  na spotkanie informacyjne dot. Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 22 lipca 2021 r. o godzinie 18:00 w Urzędzie Gminy Władysławów, sala 101.

Spotkanie odbędzie się w ramach działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego, który funkcjonuje na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącego realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać informacje  o  dofinansowaniu do wymiany źródła ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynku. W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady „ Programu” i proces składania wniosków.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.