WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zgłoszenie zdarzeń mających niekorzystny wpływ na środowisko

Wójt Gminy Władysławów informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został umieszczony elektroniczny formularz umożliwiający zgłaszanie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko (https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz). W formularzu zgłoszenia należy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis zdarzenia (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy. Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmie decyzję o dalszych działaniach w sprawie.

Jednocześnie informujemy mieszkańców, aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali organy gminy, Inspekcję Ochrony Środowiska lub Policję o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami oraz niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania nielegalnego postępowania z odpadami można znaleźć na stronie: https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/750-zglos-nielegalne-postepowanie-z-odpadami