WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

W podziękowaniu za owoce ciężkiej pracy rolnika

W niedzielę, tj. 5 września 2021 r., miały miejsce Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w miejscowości Kawęczyn. Gminę Władysławów reprezentowała delegacja wieńcowa z sołectwa Natalia, a w imieniu Samorządu w Święcie Plonów uczestniczyły Przewodnicząca Rady Gminy Władysławów Krystyna Michalak oraz Radna Gminna Krystyna Walczak. 
Uroczystości dożynkowe rozpoczęło przemarszem barwnego korowodu na plac, gdzie odprawiona została dziękczynna Msza Święta. Podczas nabożeństwa, w procesji z darami swój udział miała również delegacja gminy Władysławów, składając na ręce kapłanów dary ołtarza.

W okolicznościowych przemówieniach gospodarze podkreślali nie tylko wdzięczność za udane zbiory w całym powiecie tureckim, ale też szacunek dla trudnej pracy rolników. Po części obrzędowej, gdzie między zebranych podzielono tradycyjny bochen chleba, można było spędzić czas na dobrej zabawie do późnych godzin.