WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto przypominać ma o rocznicy jedynego na terenie zaborów, zakończonego zwycięstwem, polskiego zrywu niepodległościowego.

Początek powstaniu dały walki na ulicach Poznania 27 grudnia 1918 r., które związane były z wiecem na cześć przyjazdu pianisty Ignacego Paderewskiego. Do działań przystępowano oddolnie, w poszczególnych wielkopolskich miejscowościach. W walkach przeciwko Niemcom występowały lokalne organizacje społeczne, patriotyczne, skupione np. wokół „Sokoła”, towarzystw gimnastycznych i skautingu. Z czasem ruchy bojowe zaczęły przyjmować zorganizowane formy pod dowództwem byłych wojskowych. Do 15 stycznia 1919 r. polskie oddziały wyzwoliły prawie całą Wielkopolskę, z wyjątkiem części obrzeży na północnym zachodzie i południu. Walki zostały zawieszone po zawarciu rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 r. Do dokumentu, podpisanego wówczas przez Niemcy i państwa ententy, dodano – pod wpływem wystąpień Romana Dmowskiego – punkt mówiący o zakończeniu walk z Polakami. Potyczki trwały jednak aż do czerwca 1919 r. Wówczas Wielkopolska włączona został do odradzającego się państwa polskiego.

W 103. rocznicę zwycięskiego patriotycznego zrywu Wielkopolan w całym kraju po raz pierwszy obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Pojawiły się flagi powstańcze, a o godzinie 16:40, zgodnie z pismem Starosty Tureckiego z dnia 23.12.2021 r. nastąpi uruchomienie przez OSP syren alarmowych.

Gmina Władysławów aktywnie włączyła się w uczczenie Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, wywieszając flagę Polski wraz z chorągwią Powstania Wielkopolskiego na budynku Urzędu oraz na terenie gminy Władysławów, a także rozdawając flagę powstańczą mieszkańcom, by dać wyraz szacunku i pamięci o Powstańcach. Niechaj ten Dzień stanie się momentem wspólnej radości i celebrowania pamięci o bohaterach.

https://www.wmn.poznan.pl/narodowy-dzien-zwycieskiego-powstania-wielkopolskiego-ustanowiony/

https://www.wmn.poznan.pl/narodowy-dzien-zwycieskiego-powstania-wielkopolskiego-ustanowiony/