WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nowy sprzęt dla strażaków z Kun i Wyszyny 

Świąteczne prezenty trafiły do druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kunach i Wyszynie. Tuż przed wigilią uroczyście przekazano strażakom sprzęt zakupiony dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Gmina Władysławów, na podstawie zawartych umów na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, otrzymała dotację celową w łącznej wysokości 20.000,00 zł (dla OSP Kuny 12.000,00 zł, zaś dla OSP Wyszyna 8.000,00 zł) na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, m.in. zestawu narzędzi akumulatorowych (w skład którego wchodzą: piła szablasta, wkrętarka, szlifierka kątowa z wyposażeniem), zestawu podstawowego do ratownictwa wodnego (w skład którego wchodzą: kamizelki ratunkowe, kołowrót ratowniczy z liną, rzutka ratownicza), ubrań specjalistycznych, butów specjalnych oraz bosaków dielektrycznych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie.

Uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia miało miejsce 23 grudnia 2021 r., w Urzędzie Gminy we Władysławowie. ,,Akurat te dwie jednostki OSP w Kunach i w Wyszynie, które dziś zostały obdarowane sprzętem, to rzeczywiście jednostki prężnie działające na terenie gminy Władysławów i nie tylko, bo również w powiecie tureckim. Druhowie angażują się w wiele akcji związanych z utrzymaniem gotowości bojowej i ratujących życie oraz mienie ludzi, ale także bardzo często te jednostki włączają się w działalność społeczną. Biorą udział w uroczystościach państwowych, kościelnych, a także szerokiej akcji związanej ze szczepieniami. Z pewnością ten sprzęt i wyposażenie będzie im bardzo dobrze służyć” – mówiła Wójt Gminy Elżbieta Klanowska. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował Radny Sejmiku Robert Popkowski. ,,Drodzy strażacy, jest mi niezwykle miło, że mogę Was wspomagać, bo Wasza praca w terenie zasługuje na wielkie uznanie” – mówił Robert Popkowski, życząc, aby sprzęt i wyposażenie częściej wykorzystywane było chociażby do udziału w zawodach strażackich, aniżeli w akcjach ratunkowych. 

Dzięki dotacji przyznanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości zakupione wyposażenie i sprzęt z pewnością wspomoże oraz usprawni działania ratownicze, a także pomoc pokrzywdzonym przez strażaków-ochotników, którzy często jako pierwsi niosą pomoc we wszelkiego rodzaju wypadkach i zdarzeniach.

,, Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości ”