WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Ponad 3,5 mln zł dofinansowania na inwestycje drogowe w gminie Władysławów

,,Budowa drogi w miejscowości Olesin” oraz ,,Rozbudowa dróg wewnętrznych – ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi” to inwestycje, które otrzymały dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sumie środki pozyskane przez Gminę Władysławów to ponad 3.561.199,00 zł.

W tegorocznym rozdaniu środków z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskało 2328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1698 gminnych. Dzięki temu możliwe będzie wybudowanie lub przebudowanie 3,8 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie 234,7 mln zł. Wsparcie uzyska 198 zadań: 46 powiatowych i 152 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 233 kilometrów dróg: 108 km powiatowych i 125 km gminnych.

Na liście beneficjentów znalazła się również Gmina Władysławów. Dzięki pozyskanym środkom możliwa będzie ,,Budowa drogi w miejscowości Olesin”. Całkowita wartość projektu to 969.424,56 zł. Gmina otrzymała na realizację zadania 80 proc. ze środków rządowych, tj. 775.539,65 zł. Kolejne zadanie, jakie będzie realizowane przy wsparciu ww. Programu to ,,Rozbudowa dróg wewnętrznych – ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi”. Wartość tej inwestycji to 3.482.075,38 zł, a dofinansowanie w wysokości 80 proc. wyniesie 2.785.660,30 zł.