WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Apel o racjonalne korzystanie z wody

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WŁADYSŁAWÓW

W związku z długotrwałym brakiem opadów deszczu i pogarszającą się sytuacją hydrogeologiczną w naszym regionie, Wójt Gminy Władysławów apeluje o racjonalne korzystanie z wody, oraz powstrzymanie się od podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej, ogrodów przydomowych i działkowych, sadów,
wszelkiego rodzaju upraw i terenów zielonych, począwszy od dnia 20.05.2022 r. aż do odwołania.
Apel o racjonalne korzystanie z wody