WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Stowarzyszenie „Koniczynka”

Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie informuje o prowadzonym naborze uczestników do projektu pt. „Seniorzy – nowe spojrzenie ku przyszłości”.

CEL PROJEKTU

  1. zapobieganie wykluczeniu społecznemu władysławowskich seniorów w wieku 60 + poprzez zaangażowanie ich w działania edukacyjne i kulturalne, służące także pogłębieniu dialogu międzypokoleniowego, w ramach powstałej ofert edukacyjno-zdrowotnej i  kulturalnej pt.  „Seniorzy – nowe spojrzenie ku przyszłości”

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 20 władysławowskich seniorów w wieku 60+ i 10 wolontariuszy – młodzieży w wieku 13-19 lat.

DZIAŁANIA W PROJEKCJE:

  • warsztaty prozdrowotne ,
  • spotkania w „Kawiarence dyskusyjno – filmowej”,
  • wyjazd na Termy do Uniejowa,

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

 do 30.09.2017r. lub do wyczerpania limitu 30 miejsc.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i wdrażania projektu pn. „Seniorzy – nowe spojrzenie ku przyszłości” udzielane są pod nr tel.: 510 167 614 lub 696 692 469 oraz w biurze projektu mieszczącym się w: Zespole Szkół we Władysławowie (sala 109) ul. Jagiellońska 1B, 62-710 Władysławów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie

Seniorzy nowe spojrzenie ku Przyszłości.pdf