WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wyniki konsultacji ,,Programu Współpracy Gminy Władysławów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Wójt Gminy Władysławów zaprosił wszystkich zainteresowanych w terminie od 3 do 15 listopada 2022 r. do konsultacji przygotowanego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Władysławów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
W ww. terminie nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do przygotowanego projektu uchwały w sprawie przyjęcia przedmiotowego Programu.

/-/ Elżbieta Klanowska – Wójt Gminy Władysławów