WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zarządzenie Wójta Gminy Władysławów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Władysławów w roku 2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr KOR.0050.2.2023 Wójta Gminy Władysławów z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2023 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert. 

Szczegóły: https://wladyslawow.bip.net.pl/kategorie/143-rok-2023/artykuly/679-zarzadzenie-nr-kor005022023-wojta-gminy-wladyslawow-z-dnia-09012023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-wsparcie-realizacji-zadan-pozytku-publicznego-w-2023-roku?lang=PL