WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Praca wre…

Gmina Władysławów jest w trakcie realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. ,,Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi”.

W dniu 23 września 2022 r., podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Elżbietą Klanowską reprezentującą Gminę Władysławów a Wykonawcą Piotrem Druchlińskim reprezentującym firmę KOS-BUD Piotr Druchliński z siedzibą w miejscowości Jaroszyn Kolonia umowę o roboty budowlane na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Gwoli przypomnienia Gmina Władysławów na realizację niniejszego zadania pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.785.660,30 zł. Całkowity wartość zadania pn. „Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi” zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą to 5.459.541,10 zł (koszty kwalifikowane: 5.446.613,80 zł).

Zakres robót związanych z rozbudową przedmiotowej drogi na odcinku 1,152 km i szerokości 6 m obejmuje: roboty przygotowawcze, obsługę budowy, roboty rozbiórkowe, cięcia pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów, roboty ziemne, mur oporowy z elementów prefabrykowanych, regulację pionową urządzeń, remont przepustów drogowych, studzienki ściekowe, remont odwodnienia wody, oświetlenie drogowe, budowę przyłączy, poszerzenie nawierzchni drogi, roboty nawierzchniowe, ściek przykrawężnikowy, krawężniki i obrzeża, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, roboty wykończeniowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, bariery ochronne, oznakowanie poziome, pionowe, inwentaryzację powykonawczą.

Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, a także celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu i pieszych, zminimalizowania zdarzeń drogowych oraz polepszenia komfortu wszystkich użytkowników drogi Gmina Władysławów podjęła starania, by rozbudować przedmiotową drogę. O finale prac z przyjemnością poinformujemy!