WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Spotkanie partnerów projektu Kolej+ z udziałem Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej

Gmina Władysławów jest jednym z partnerów projektu budowy nowej linii kolejowej Turek-Konin. W środę, tj. 1 lutego 2023 r., Wójt Elżbieta Klanowska reprezentowała gminę Władysławów podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Pod koniec stycznia podpisano historyczną umowę dotyczącą budowy nowej linii kolejowej łączącej Turek z Koninem. Inwestycja prowadzona będzie w ramach rządowego programu Kolej+. Wniosek dotyczący budowy kolei łączącej Turek z Koninem zakłada przebieg trasy przez gminę Tuliszków, której długość to 38,155 km, a odległość do Poznania to 140 km.

W środę, 1 lutego 2023 r, partnerzy projektu – przedstawiciele samorządów z powiatu tureckiego, a wśród nich również Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, aby omówić dalsze działania w zakresie realizacji inwestycji. W pierwszym etapie zaplanowano uzgodnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dla budowy połączenia Turek-Konin wskazano termin od 6 do 10 lutego. Pierwszy etap prac to pozyskanie studium i nabycie praw do nieruchomości. Opracowanie studium zaplanowano na lata 2023-2026, natomiast etap drugi, który prowadzony ma być w latach 2027-2028/29 to prace stricte budowlane. Pod uwagę brana jest też formuła jednoetapowa „Projektuj i Buduj”.