WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Badanie budżetu czasu ludności (BCL)

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Władysławów realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu: https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl

Informacja ogólna o badaniu:

Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. Wyniki badania służą do wyceny wartości czasu pracy w gospodarstwie domowym, są pomocne w szacunkach dla rachunków narodowych i do sporządzania ogólnonarodowego bilansu czasu pracy, znajdują praktyczne zastosowanie np. w orzecznictwie sądowym podczas zasądzania alimentów na rzecz osób trudniących się pracą domową. Pozwalają na przeprowadzenie porównań międzynarodowych, jak również na dokonywanie pogłębionych analiz w wielu obszarach tematycznych, takich jak zmiany struktury dobowego budżetu czasu według etapów życia, wycena wartości czasu nieodpłatnej pracy własnej w gospodarstwie domowym (zajęć i prac domowych) oraz równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii – komputera lub smartfona – w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

Więcej informacji o badaniu na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40

Materiał nadesłany: Magdalena Ancan – Starszy specjalista w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych