WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Ankieta – ,,Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”

Drodzy Mieszkańcy obszaru działania LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”!

Intensywnie pracujemy nad naszą przyszłą Lokalną Strategią Rozwoju. Chcemy, aby ten dokument jak najszerzej odzwierciedlał potrzeby naszego regionu, by wyjść im naprzeciw.

Prosimy o wypełnienie ankiety, która dotyczy potrzeb społeczności lokalnych – ankieta dostępna: tutaj

Wyniki posłużą nam do opracowania diagnozy obszaru LSR.

Materiał nadesłany: Kinga Trzmielewska – Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.

tel. 731121121, e-mail promocja@lgd-tur.org.pl