WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Konsultacje społeczne ,,Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027″

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. opracowała Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. W związku z powyższym udostępniamy Państwu do konsultacji opracowany dokument. Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian do strategii oraz jej załączników na załączonym formularzu.

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na naszym obszarze tj. z Gminy Brudzew, Gminy Dobra, Gminy Kawęczyn, Gminy Kościelec, Gminy Malanów, Gminy Przykona, Gminy Turek, Gminy Władysławów.

Konsultacje trwać będą od dnia 22.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r. do godz. 13:00.

Propozycje i uwagi prosimy wysyłać na wskazanym formularzu na adres mailowy: biuro@lgd-tur.org.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Krwony 32 62-720 Brudzew.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w prace nad nową strategią i zgłaszanie wszelkich uwag, wniosków i propozycji. Serdecznie dziękujemy!

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: tutaj

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania na FB: tutaj

Materiał nadesłany: Kinga Trzmielewska – Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

STOWARZYSZENIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.