WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dzień Samorządu Terytorialnego – życzenia

Szanowna Pani Wójt,
co roku w dniu 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. 0 ustanowieniu tego święta w dniu, w którym w 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze demokratyczne wybory samorządowe, zdecydował w 2000 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Dla wszystkich Samorządowców jest to więc dzień szczególny.

Samorządy odgrywają ważną rolę w rozwoju naszych regionów, miast, miasteczek i wsi. To one, wspólnie z mieszkańcami, tworzą z mocy prawa lokalne wspólnoty samorządowe stanowiące fundament silnego państwa. Te ponad trzy dekady funkcjonowania samorządu, dzięki Waszym wysiłkom i ciężkiej pracy, były czasem wzmożonego rozwoju lokalnego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Warto przy tej okazji podkreślić również profesjonalizm z jakim realizują Państwo ogólnokrajowe projekty i programy rządowe. Sprawne wdrażanie inicjatyw rządowych niewątpliwie zależy w dużej mierze od jakości pracy samorządów, umiejętności organizacji i zarządzania, zaangażowania i sumienności w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.

W tym uroczystym Dniu, pragnę złożyć wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządu, a także wszystkim osobom, którym na sercu leży urzeczywistnianie i propagowanie idei samorządności, serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę oraz życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz samych sukcesów w pracy i życiu osobistym.

Mam nadzieję, że kolejne lata będą owocować dalszymi sukcesami i realizacją wielu ambitnych przedsięwzięć, a satysfakcja z pełnienia służby publicznej niech będzie motywacją do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Zapewniając o życzliwości pozostaję z wyrazami szacunku

/-/ Marlena Maląg – minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Dzień Samorządu Terytorialnego - życzenia

Dzień Samorządu Terytorialnego – życzenia