WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dzień Seniora

Przed srebrnym włosem z szacunkiem głowę skłoń – mówi piękne stare przysłowie. Nie ma kultury na świecie, w której „starszyzna” nie byłaby otaczana uznaniem i podziwem dla wiedzy oraz doświadczenia zdobytego na przestrzeni całego życia. Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie zadbał o to by „nasza – Władysławowska brać senioraska” z należnym jej szacunkiem celebrowała swoje święto – Dzień Seniora.
W sobotnie popołudnie 21 października 2017 r. GOK podjął Seniorów z Gminy Władysławów oraz specjalnych gości zaproszonych na tę okoliczność w osobach: Zastępcy Wójta Gminy Władysławów Piotra Szewczyńskiego, Zastępcy Rady Gminy Macieja Czaja, Skarbnik Gminy Elżbietę Klanowską oraz Barbarę Skoczylas. Dyrektor GOK Krzysztof Owczarek powitał wszystkich zgromadzonych, a bohaterom spotkania złożył serdeczne życzenia pomyślności, radości, zdrowia i zawsze przyjaznych ludzi dookoła. Piotr Szewczyński w okolicznościowym przemówieniu skierowanym do Seniorów podkreślił ważną rolę osób starszych w budowaniu tożsamości rodzinnej, lokalnej i narodowej. Podkreślił wagę osób starszych jako strażników tradycji i prawdy historycznej, a doświadczenie życiowe uznał za bezcenne. Wręczył kwiaty Pani Zenonie Krych przewodniczącej zarządu Klubu Seniora oraz najstarszym członkiniom tego klubu Pani Honoracie Płuciennik i Pani Zofii Tończyk. W tym miejscu podziękować należy wszystkim ludziom w wieku jesieni życia, za trud włożony w wychowanie kolejnego pokolenia – potrafiącego szanować tradycyjne wartości i drugiego człowieka. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Seniorskie Nuty”, który był idealnym występem na te właśnie okoliczności. Zaskoczeniem okazały się podziękowania i kwiaty wręczone przez Klub Seniora Dyrektorowi GOK i Małgorzacie Malesza z wdzięcznością za opiekę i zaangażowanie oraz dbanie w dobre funkcjonowanie Władysławowskiego Klubu Seniora.
W tym pełnym godności święcie ludzi starszych nie zabrakło również miejsca na zwykłą – niezwykłą radość i przyjemność ze wspólnego spotkania. Organizatorzy zadbali o poczęstunek i oprawę muzyczną. Królowały dźwięki z lat 50, 60 i 70 a potańcówka trwała długo…