WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Piękniej w świetlicy wiejskiej w Polichnie

Mieszkańcy miejscowości Polichno niewątpliwie mają powody do zadowolenia i satysfakcji. Wszystko za sprawą wymiany podłogi i malowania ścian w miejscowej świetlicy wiejskiej.

Gmina Władysławów przystąpiła do XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i dzięki temu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn „Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Polichnie”. Kwota dotacji, jaką Województwo Wielkopolskie przyznało na niniejsze przedsięwzięcie to 49.735,00 zł.

W większości sołectw miejscem, które integruje lokalną społeczność jest świetlica wiejska. Również w odniesieniu do sołectwa Polichno jedynym miejscem, w którym społeczność może się spotkać jest właśnie ww. świetlica, która wymagała jednak przeprowadzenia remontu. Celem projektu pn. „Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Polichnie” była wymiana niniejszej podłogi i poprawa wizerunku wewnętrznego świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno, wykorzystywanej w celu zebrań wiejskich i spotkań towarzyskich lokalnej społeczności.

Wyjątkowość tego przedsięwzięcia polegała na tym, że wszystkie możliwe do wykonania prace przy realizacji projektu nieodpłatnie wykonali mieszkańcy sołectwa Polichno – roboty rozbiórkowe budowlane: rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust, legary, przygotowanie materiału drzewnego z rozbiórki konstrukcji do użytku, deski, wywożenie elementów drewnianych z podłogi, transport na odległość do 2 km, mycie po robotach malarskich, okna zespolone, podłogi drewniane, niemalowane, wszelkie prace porządkowe. Każdy, kto choć raz przeprowadził jakikolwiek remont może wyobrazić sobie jaka to czasochłonna i wyczerpująca praca.

Wykonawcą prac specjalistycznych, wymagających stosownych uprawnień zajmowała się Firma USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Łukasz Ochapski z/s w Polichnie – wartość odebranych robót 71.000,00 zł.
Odbiór końcowy ww. przedsięwzięcia miał miejsce w dniu 2 listopada 2023 r., został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarz Gminy Anny Feliks, Sołtysa wsi Polichno Szczepana Ićka, Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich ,,Niezapominajka” w Polichnie Beaty Maksymowicz i pracownika Urzędu Gminy Krystiana Kwiatkowskiego. Firmę realizującą zadania reprezentował Łukasz Ochapski.

Istniejąca załamująca się podłoga w świetlicy wiejskiej w Polichnie utrudniała pełne jej użytkowanie, była przyczyną urazów osób z niej korzystających. Wymiana podłogi w miejscowej świetlicy w przekonaniu jej mieszańców była konieczna, by w końcu mieć miejsce bezpieczne, przyjazne i do spotkań i dla oka, do którego po prostu chce się przyjść i w miłej oraz przyjaznej atmosferze spędzić czas.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.