WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Gmina Władysławów wygrywa w „BITWIE O REMIZY 2023”!

Gmina Władysławów znalazła się wśród 314 gmin w całej Polsce z najwyższą frekwencją w październikowych wyborach parlamentarnych. Zostały one wyróżnione w akcji „BITWA O REMIZY 2023” i otrzymają 1 mln zł dotacji na termomodernizację, remont lub wyposażenie strażnic.

Podczas październikowych wyborów mieszkańcy gminy Władysławów nie zawiedli. Śmiało można powiedzieć, że w naszej Gminie padł rekord! Swój głos w wyborach parlamentarnych postanowiło oddać 74,81% uprawnionych, co jest najlepszym wynikiem w całym powiecie tureckim. Dla porównania – średnia frekwencja w powiecie tureckim wyniosła 15 października 2023 r. 72,53%, zaś frekwencja w Wielkopolsce to 76,10%. W gminie Władysławów swój głos oddało 4579 mieszkańców.

Aktywność lokalnej społeczności została doceniona dotacją dla Gminy Władysławów w konkursie „BITWA O REMIZY 2023”. W związku z powyższym w dniu wczorajszym, tj. 23 listopada 2023 r. odbyły się obrady Zespołu ds. wyznaczenia jednostek OSP ubiegających się o dofinansowanie w ramach inicjatywy pn. „BITWA O REMIZY 2023”. Zespół ds. wyznaczenia jednostek OSP w składzie: przedstawiciel organu wykonawczego Gminy Władysławów – Elżbieta Klanowska – Wójt, przedstawiciel właściwego terytorialnie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży – st. bryg. Piotr Pietrucha – Komendant Powiatowy PSP w Turku, Piotr Stanek – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Władysławów.

Przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu oraz KP PSP w Turku podczas spotkania przedstawili procedury i warunki, na jakich Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły skorzystać z dofinansowania odpowiednio ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz ze środków MSWiA w ramach Programu Priorytetowego. Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będą realizowane w 2024 roku.

Zespół uzgodnił wspólnie stanowisko, iż dofinansowaniem objęte zostanie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Władysławów: OSP we Władysławowie, OSP w Chylinie, OSP w Kunach, OSP w Wyszynie, OSP w Polichnie, OSP w Małoszynie, OSP w Natalii, OSP w Jabłonnej, OSP w Międzylesiu i OSP w Skarbkach.