WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KURENDA – UPROSZCZONE  PLANY URZĄDZENIA  LASÓW

Urząd Gminy Władysławów informuje, że na terenie gminy Władysławów wykonywane są prace terenowe w celu sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasów. Prace wykonywane są przez pracowników ZP Arka sp. z o.o. z siedzibą ul. Św. Faustyny Kowalskiej 16, 08-110 Siedlce.

Uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zawiera on skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Określa również  podstawowe zadania w zakresie gospodarki leśnej, między innymi: rozmiar wyrębu drzew, konieczne do wykonania zabiegi pielęgnacji i ochrony lasu, ponownego założenia upraw leśnych.

Uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest na okres 10 lat; nie reguluje on kwestii własnościowych, nie wprowadza zmian podatkowych, nie nakłada również dodatkowych form ochrony przyrody. Po wykonaniu projekty planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu przez okres 60 dni.