WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wspaniały Jubileusz w Natalii. 75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

W sobotę, tj. 6 lipca 2024 r., druhowie OSP Natalia wspólnie z zaproszonymi gośćmi obchodzili wyjątkowy Jubileusz. Jednostka świętowała 75-lecie swojego istnienia.

Strażackie rzemiosło trwa od pokoleń.

Od 75 lat druhowie z Natalii pełnią służbę – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Przez lata jednostka rozwijała się i teraz z dumą przyjęła zaproszonych gości oraz mieszkańców Natalii, aby wspólnie świętować piękny Jubileusz. Obecni byli także wszyscy Ci, którzy od lat wspierają OSP Natalia. Uroczystości rozpoczęły się od polowej Mszy Świętej, a po niej Prezes jednostki, druh Piotr Wojtera powitał wszystkich zebranych, zapraszając do wysłuchania rysu historycznego szanownej Jubilatki.
Początki działalności jednostki pożarniczej we wsi Natalia sięgają pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Pomysłodawcą tej idei był miejscowy kierownik ówczesnej Szkoły Podstawowej Lucjan Połatyński, który 3 lipca 1949 r. zorganizował w gmachu szkolnym zebranie miejscowej ludności. Społeczeństwo poparło pomysł powołania Ochotniczej Straży Pożarnej, która w momencie założenia liczyła 27 członków czynnych oraz 10 popierających.

W pierwszym roku działalności nowa jednostka otrzymała podstawowy sprzęt gaśniczy. Jednak brak własnego obiektu spowodował, że nie było go gdzie przechowywać. Fakt ten znacząco wpłynął na dalsze decyzje zarządu, który za główny cel postawił sobie starania o wybudowanie strażnicy. Przystąpiono do budowy, która obejmowała wzniesienie sali widowiskowej oraz garażu. Do prac budowlanych obok druhów strażaków przystąpiło liczne miejscowe społeczeństwo. W 1950 r. wykonano fundamenty oraz zakupiono niezbędny materiał budowlany. Fundusze na ten cel jednostka pozyskiwała z organizacji loterii fantowych, zabaw tanecznych oraz innych imprez. W dniu 20 listopada 1955 r. zakończono prace budowlane.

W kolejnych latach zarząd prowadził działalność nastawioną na pozyskanie jak najlepszego sprzętu przeciwpożarowego. W latach siedemdziesiątych miejscowa straż zakupiła pierwszy samochód strażacki marki Lublin. Tym samym zakończyły się wyjazdy do pożarów wozem konnym. W 1987 r. jednostka w Natalii otrzymała kolejny samochód, tym razem był to pojazd marki Nysa, który służył jednostce do 2006 r. W 2005 r. jednostka otrzymała pojazd strażacki marki Żuk. Obecnie jednostka Straży Pożarnej w Natalii jest drużyną czynną, jest także organizatorem spotkań, zabaw oraz imprez plenerowych, co roku uczestniczy w zawodach pożarniczych.

Niezwykle podniosłym momentem uroczystości było nadanie jednostce OSP Natalia sztandaru, który jest symbolem zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra społeczności. W dowód uznania dla jednostki została ona uhonorowana Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Służba to zaszczyt i obowiązek.

Jubileusz każdej jednostki to doskonała okazja, aby w sposób szczególny docenić wyróżniających się druhów. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono dh Łukasza Szewczyka i dh Grzegorza Bociana, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Wincentego Jesiołowskiego i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Dawida Cieślińskiego i dh Piotra Cieślińskiego.

Zaproszeni goście nie szczędzili druhom ciepłych słów w podziękowaniu za ich ofiarną służbę. ,,Są z nami Ci, którzy w tej jednostce działali, tę jednostkę tworzyli, rozwijali i dbali o jej dobre imię. Wszystkim członkom, druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Natalii należą się ogromne słowa uznania, wdzięczności i podziękowania. To Wy przez lata dbaliście o tę jednostkę i walczyliście, aby dziś spotkać się i tę ciągłość świętować. Dla Was oprócz misji, oprócz celów statutowych działalności strażackiej ważna jest ta niezwykła wartość – wartość niesienia pomocy ludziom, z narażeniem własnego życia. Serdecznie Wam za to dziękuję w imieniu całego Samorządu Gminy Władysławów” – podkreślała Wójt Gminy Elżbieta Klanowska. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku Grzegorz Ciesielski, Wicestarosta Władysław Karski oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku mł. bryg. Marcin Dzieran, podkreślali rolę jaką OSP Natalia pełni nie tylko podczas zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom, ale też integrując lokalną społeczność.