WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zakończenie roku w Zespole Szkół we Władysławowie

Dnia 23 czerwca uczniowie Zespołu Szkół we Władysławowie zgromadzili się aby uroczyście zakończyć rok szkolny 2016/2017. Pani Dyrektor Urszula Maciejewska pogratulowała wszystkim, którzy uzyskali promocję do następnej klasy, życząc bezpiecznego i udanego wypoczynku. Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe i Tarcze Wzorowego Ucznia. Nagrodzono również uczniów za wysoką frekwencję, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, aktywną pracę na rzecz szkolnej społeczności. Pani Dyrektor pogratulowała Finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych- z języka polskiego Weronice Grzelak z klasy IIIc Gimnazjum, oraz z przyrody – Bartłomiejowi Woźniakowi i Jakubowi Szadkowskiemu z klasy VIa Szkoły Podstawowej. Bardzo serdecznie podziękowano sponsorom, którzy w ubiegłym roku szkolnym wspierali finansowo szkołę. Absolwentem Roku została Weronika Grzelak z klasy III c Gimnazjum, która uzyskała średnią 5,87. W szkole Podstawowej najwyższą średnią uzyskał Jakub Szadkowski z klasy Via, wyniosła ona 5,75. Uczniowie klasy IVa Szkoły Podstawowej zdobyli statuetkę „Mądrej Sowy” za najlepszą średnią ocen w szkole. Nie zabrakło gratulacji dla rodziców nagrodzonych uczniów, którym wręczono listy gratulacyjne. podziękowań dla życzliwych i hojnych sponsorów bez pomocy których wiele przedsięwzięć szkolnych nie mogłoby się odbyć.
Na koniec uczniowie podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły za opiekę, życzliwość i zaangażowanie w trud kształcenia i wychowania.
Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie z rąk wychowawców otrzymali świadectwa.
Wszystkim życzymy udanych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!